باز کردن منو اصلی

الگو:نیازمند به‌روزرسانی - زبان‌های دیگر