باز کردن منو اصلی

الگو:نیازمند شفاف‌سازی - زبان‌های دیگر