الگو:National football squad player (no caps) - زبان‌های دیگر