الگو:WPBannerMeta/hooks/qualimpintersect - زبان‌های دیگر