انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۴) - زبان‌های دیگر