انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا (۲۰۱۲) - زبان‌های دیگر