ایران در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶ - زبان‌های دیگر