ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۰۶ - زبان‌های دیگر