ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۰ - زبان‌های دیگر