بازگشت سید روح‌الله خمینی به ایران - زبان‌های دیگر