تابع مشتق‌پذیر - زبان‌های دیگر

تابع مشتق‌پذیر در ۰ دیگر زبان در دسترس است .

بازگشت به تابع مشتق‌پذیر.