تاریخچه باشگاه فوتبال لیورپول (۱۹۵۹–۱۹۸۵) - زبان‌های دیگر