تعطیلات آخر هفته، به سبک ایتالیایی - زبان‌های دیگر