تو یک غریبه بلند قد سیاهپوش را ملاقات خواهی کرد - زبان‌های دیگر