جان مک‌کارتی (دانشمند علوم رایانه) - زبان‌های دیگر