جدول مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۲ - زبان‌های دیگر