جدول مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶ - زبان‌های دیگر