جدول مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۸ - زبان‌های دیگر