جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی ایران - زبان‌های دیگر