جنبش پیشگیری از بارداری ایالات متحده - زبان‌های دیگر