جیم براون (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۰۸) - زبان‌های دیگر