حزب جمهوری‌خواه (ایالات متحده آمریکا) - زبان‌های دیگر