حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران - زبان‌های دیگر