حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه (۲۰۱۹) - زبان‌های دیگر