خانم دکتر ملوانان را بیشتر می‌پسندد - زبان‌های دیگر