خط (نوشتار) - زبان‌های دیگر

خط (نوشتار) در ۱۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به خط (نوشتار).

زبان‌ها