دانمارک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲ - زبان‌های دیگر