دختران بزرگ گریه نمی‌کنند (ترانه فرگی) - زبان‌های دیگر