دختر شایسته اخلاق ۲: مسلح و شگفت‌انگیز - زبان‌های دیگر