دراکولا (فیلم ۱۹۳۱ اسپانیایی‌زبان) - زبان‌های دیگر