دیوید ویر (بازیکن فوتبال اهل اسکاتلند) - زبان‌های دیگر