راهنما:مقدمه‌ای بر جدول‌ها با ویرایشگر متنی ویکی/۱ - زبان‌های دیگر