رده:آثار اادبی که ابتدا به صورت سریالی چاپ شدند - زبان‌های دیگر