رده:آثار فرانسوی مورد اقتباس در فیلم‌ها - زبان‌های دیگر