رده:جانداران پدیدآمده در میانه‌زیستی - زبان‌های دیگر