رده:حکم‌رانان انگلستان در عهد آنگلوساکسون‌ها - زبان‌های دیگر