رده:دانشمندان رایانه بر پایه جایزه - زبان‌های دیگر