رده:فیلم‌های اقتباس شده از آثار برنهارد کلرمان - زبان‌های دیگر