رده:فیلم‌های اقتباس شده از آثار نویسندگان اهل آلمان - زبان‌های دیگر