رده:قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان در ۱۹۲۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر