زمین‌لرزه و سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند - زبان‌های دیگر