سبک قدیمی و سبک جدید گاه‌شماری میلادی - زبان‌های دیگر