ستاد فرماندهی آفریقای ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر