سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران - زبان‌های دیگر