شاخص دموکراسی-دیکتاتوری - زبان‌های دیگر

شاخص دموکراسی-دیکتاتوری در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به شاخص دموکراسی-دیکتاتوری.

زبان‌ها