علاءالدین (فیلم ۱۹۸۶) - زبان‌های دیگر

علاءالدین (فیلم ۱۹۸۶) در ۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به علاءالدین (فیلم ۱۹۸۶).

زبان‌ها