علیرضا رمضانی (بازیکن فوتبال، زاده ۱۳۶۱) - زبان‌های دیگر