علی قربانی (بازیکن فوتبال، زاده ۱۳۵۸) - زبان‌های دیگر