فاینال فانتزی ۴: بعد از سال‌ها - زبان‌های دیگر

فاینال فانتزی ۴: بعد از سال‌ها در ۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به فاینال فانتزی ۴: بعد از سال‌ها.

زبان‌ها