فرودگاه بین‌المللی لووف دانیلو هالیتسکی - زبان‌های دیگر